Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Nói với em bé ấy...NÓI VỚI EM BÉ ẤY…em bé ấy ơi, em trao tay người
năm chiếc bánh và hai con cá
chỉ là phần thức ăn lót dạ
có đáng gì cho cả năm ngàn dân

sao em không cất giấu để phòng thân
lại trao đi mà chẳng cần tính toán
là em nhỏ mà lòng không nhỏ mọn
hay em là bóng dáng của thiện chân

em có biết, bao người lớn sượng sần
bởi kẻ phù phàm, không ai làm thế
em bé nhỏ, mà sao em có thể
có phải vì chẳng nhỏ bé tình thương

khi cùng nhau lâm lụy cảnh đoạn trường
mới thấu hiểu nghĩa sẻ nhường, chia nhịn
em bé ơi tỏ bày bao lẽ kín
của nỗi lòng Đấng Hiền Hậu, Khiêm Nhu

em là hiện thân của em bé Giê-su
nhường sự sống cho muôn người được sống

ả giang hồ, 22-7-2015

Đăng nhận xét

0 Nhận xét