Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Kinh nguyện các thánhKinh nguyện Các Thánh


Kính mừng Nam Nữ Thánh Nhân. 

Chúng con tín hữu phàm trần ngước lên 

Với lòng thờ lạy kính tin, 

Đội ơn Thiên Chúa uy quyền thưởng công. 

Vì xưa các thánh dốc lòng 

Vâng theo Ý Chúa lập công Nước Trời. 

Vững tâm mến Chúa yêu người, 

Vượt qua thử thách sống lời Thánh Kinh. 

Ngày nay chư Thánh hiển vinh, 

Muôn đời hưởng phúc Thiên Đình cao sang. 

Chúng con còn ở thế gian 

Ba thù quấy quất tràn lan tư bề. 

Nguyện xin chư Thánh chở che 

Qua lời cầu Chúa hướng về chúng con 

Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Tôn 

Xót thương dân Chúa đang còn long đong 

Phong ba, Giáo Hội giữa dòng 

Suy đồi văn hoá, tryền thông vô thần… 

Noi gương dũng cảm thánh nhân 

Truyền thông rao giảng Phúc Âm Thánh Truyền. 

Quyền năng Thiên Chúa vô biên 

Chúng con hết thảy đức tin vững vàng 

Đời này vững bước hiên ngang , 

Đời sau hưởng phúc Thiên Đàng hiển vinh… 

A men 

Thế Kiên Dominic 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét