Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Kinh Mân Côi hạt chuỗiKINH MÂN CÔI HẠT CHUỖI

Cảm hoạ theo thi phẩm “Sao em không lần Chuỗi” của nhà thơ Đức Ông Xuân Ly Băng.

Kinh Mân côi hạt chuỗi
Rắt réo mỗi giọt mưa
Sáng đường ta ban tối
Dịu dặt mắt nắng trưa.

Kinh Mân côi hạt chuỗi
Ủ ấm tiết giá đông
Xuân xanh Hạ ngọt bùi
Thu lá vàng thinh không.

Kinh Mân côi hạt chuỗi
Áo Mẹ gió an lành
Tay Mẹ hồng ân tưới
Mắt Mẹ biển dạ xanh.

Kinh Mân côi hạt chuỗi
Lời yêu thương kết chuỗi
Mẹ dắt ta đi tới
Sống cùng Mẹ, ta ơi!

Kinh Mân côi hạt chuỗi
Gánh nhẹ đời đôi vai
Nâng bàn chân rong duổi
Mẹ chẳng bỏ một ai.
Kinh Mân côi hạt chuỗi
Hồn ta tiếng chuông buông
Rưng rức lệ bùi ngùi
Chạm Lòng Đấng Càn khôn.

Kinh Mân côi hạt chuỗi
MẸ suối ngọt ơn lành
Bốn mùa dư nước tưới
Trái đất lại vào xanh.

Kinh Mân côi hạt chuỗi
Nối đất với bầu trời
Tơ thương sao đắm đuối
Sống cùng Mẹ, ta ơi.


Hồn Biển
15/8/2017


Đăng nhận xét

0 Nhận xét