Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Giáo phận tôi


* Matta Nguyễn Thúy Vi (Gx.Phú Hữu)

Bốn trăm năm về trước
Tin Mừng đến nơi đây
Gieo hồng ân tràn đầy
Trên quê tôi - Nước Mặn.

Thiên Chúa Ngài biết chăng

Bốn chứng nhân anh dũng
Cùng tôi tớ kiên trung
Đã hi sinh vì Chúa.

Qui Nhơn ta ngày đó
Biết bao nhiêu thăng trầm
Câu kinh nguyện vẫn ngâm
Vẻ vang thay, lạy Chúa!

Cầu Giáo phận hôm nay
Tín hữu mãi hăng say
Chu toàn đúng sứ mệnh
“Lưới người như lưới cá”.

Ôi người Cha cao cả
Xin soi sáng, chở che
Qui Nhơn mãi tiến xa
Làm rạng danh Thiên Chúa.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét