Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Con đường ánh sáng


* M. Madalena Trần Nguyễn Quỳnh Giao (Gx.Cây Rỏi)


Chúa ta ngự xuống trần gian
Mang đi tội lỗi lầm than cuộc đời.

Gọi mời con Chúa muôn nơi
Tháng ngày lam lũ ra khơi lưới chài.

Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Xin Ngài hãy đến làm phai tội đời.

 Đăng nhận xét

0 Nhận xét