Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Ra chỗ nước sâu

RA CHỖ NƯỚC SÂU 

Lc 5,1-15


Hãy ra khơi chỗ nước sâu
Thưa Thầy vất vả đêm thâu được gì
Vâng Lời dù biết rằng khi 
Lưới rách, người mệt tứ chi rã rời.

Ra Khơi Mầu Nhiệm Nước Trời
Cá nhiều đến nỗi lưới thời muốn bung
Nhiều lần con muốn nghỉ lưng
Chúa lại sai đến vào vùng nước sâu.

Nước sâu đầy nỗi lo âu
Đối diện bất trắc đêm thâu hãi hùng
Như chiên giữa bầy sói rừng
Chiên non, sói dữ ngại ngùng Chúa ơi.

NƯỚC SÂU, tín thác nơi Người
NƯỚC SÂU, con tính chẳng thời được đâu
NƯỚC SÂU, phòng vệ nơi đâu
NƯỚC SÂU, bất lực dãi dầu ngày đêm.

NƯỚC SÂU, giúp con đứng lên
Nhận ra Chúa đã kề bên con rồi
Bỏ buông mọi sự theo Người
Đây ơn Chúa gọi, Chúa mời con theo.

Đời con đầy tội đã gieo
Vịn Vào Lời Chúa con Chèo Theo Cha 
Nghi nan, dục vọng, phong ba
Sức con hèn kém thiết tha kêu cầu
Cùng con Chèo Chỗ Nước Sâu.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét