Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thành kiếnTHÀNH KIẾN

Quá thành kiến nên không thấy rõ
Để rồi chê kẻ khó người hèn
Rồi cho ai cũng đã quen
Con ông thợ mộc nghề quèn mà thôi.

Xin mở mắt chúng tôi, lạy Chúa!.
Cũng ban thêm sức lửa Thánh thần
Để mau cải quá tự tân
Trung trinh thẳng tiến thành dân nước trời.


Xa cõi tục thoát đời khổ ải
Vướng phù vân hủy hoại tâm linh
Chúa ơi xin hãy thương tình
Đưa lên thoát khỏi ngục hình đớn đau.

Tình yêu Chúa nhiệm mầu quá đỗi
Cho chúng con chỗi dậy bước theo
Con đường thập giá hiểm nghèo
Nhưng luôn kiên vững hò reo hướng về.

Quyết tháo cởi nặng nề vị kỷ
Không bon chen, hiềm tỵ thấp cao
Thênh thang chính lộ cùng vào
Nơi mà nay ước mai ao lâu rồi.

Từ Thanh Hà, 6/7/18

Đăng nhận xét

0 Nhận xét