Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Noi gương tiền nhân


Thánh nhân tử đạo là ai? 

Là quan, là lính, gái, trai, trẻ già 
Nữ tu, giám mục, thầy, cha 
Bị tù, tra tấn, voi chà dã man 
Hỏa thiêu chết cháy trên dàn 
Nhưng họ kiên vững, bình an trong lòng 
Vui mừng, hồ hởi ước mong 
Trở thành nhân chứng, chết không ngại ngùng 


Vui cười với kẻ hành hung 
Nói lời tha thứ chứ không oán thù 
Giờ trên cõi phúc ngàn thu 
Kính xin chư thánh hộ phù chúng con 
Tình chồng nghĩa vợ sắt son 
Dù cho cực khổ vẫn luôn vui cười 
Dù chồng, hay vợ kém người 
Quyết không ly dị, nhớ lời thề xưa: 
“Khi giàu, hoặc lúc te tua 
Khi mình đau ốm, nắng mưa giở giời 
Tôi xin thề hứa suốt đời 
Yêu thương kính trọng, chẳng rời bỏ nhau!” 
Khi vui hay lúc buồn rầu 
Khi chồng hay vợ đau lâu ốm dài 
Trung thành tới lúc goodbye 
Giữ lời thề ước tới ngày lâm chung. 

Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD 
www.nhachua.net

Nguồn: http://chatinh.org/wp-content/uploads/2013/10/Noi-G%C6%B0%C6%A1ng-Ti%E1%BB%81n-Nh%C3%A2n.pdf

Đăng nhận xét

0 Nhận xét