Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Niềm tin còn thao thứcNIỀM TIN CÒN THAO THỨC

Canh tư đêm tối trần đời
Thuyền ai neo sóng ngoài khơi mịt mờ

Thầy trò giữa biển hoang sơ
Tin Mừng thao thức bến bờ xa xôi

Mong được lan rộng khắp nơi
Chân trời góc biển sống Lời yêu thương

Niềm tin thao thức canh trường
Sóng đời muôn hướng nhiễu nhương lòng mình


Ngước nhìn lên Chúa cầu xin
Cho con chung sức loan Tin Mừng Ngài

Bão giông qua hết ngày mai
Lời Ngài sức sống đường dài muôn dân

Thanh Hương, 9-8-2014


Đăng nhận xét

0 Nhận xét