Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Morning John

hình minh họa 

MORNING JOHN

Mỗi chúa nhật khi gặp linh mục Mỹ
“Morning John!” như ngài vẫn dặn tôi
Và bên tai nghe bập bẹ những lời:
“Morning cụ! Cụ hôm nay được khoẻ?”

Linh mục John học tiếng Việt, tiếng Mễ
Bởi xứ ngài có Mỹ, Mễ, Việt Nam
Ngài bảo tôi:” Tôi sẽ giảng oang oang
bằng tiếng Việt khá rành cho cụ thấy.”

Khuyến khích ngài, nếu cần tôi xin dạy
Nhưng ngài rằng, tôi đã có giáo sư
Cứ mỗi tuần trả bài cũ rồi đưa
một bài mới khoảng dăm câu cần thiết.

Tôi phục John. Tôi phục ngài sát đất
Ðôi khi quên tôi vẫn cứ fá-dơ (father)
Bắt tay tôi ngài đứng cửa nhà thờ
Ngài không nói:”Morning son” nhưng lại:

“Morning cụ! Cụ khoẻ không, hả cụ?”
Tôi ôn tồn:” Tôi vẫn mạnh, thưa cha!
“Không, đừng cha, những từ ngữ xa hoa
Chỉ có Chúa là cha ta thôi đấy!

Cụ tập quen rồi nói như tôi vậy:
“Tôi là John – Tôi là linh mục John
Tôi muốn làm kẻ phục vụ vuông tròn
Ðem Tin Mừng đến hang cùng ngõ hẻm.”

Ði với tôi, cuộc hành trình xa thẳm
Sinh lực ta – Ta cậy Ðức Kitô
Dù cuộc đời có phức tạp xô bồ
Với Chúa giúp ta vững lòng thẳng tiến!

27-7-2005

Nhà Văn Xuân Vũ TRẦN ÐÌNH NGỌC
Nguồn: http://www.chungnhanduckito.net/vh.nghethuat/gs.ngoc/morningjohn.htm

Đăng nhận xét

0 Nhận xét