Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Con của Chúa


* Maria Nguyễn Thị Kim Lan (Gx.Tuy Hòa)

Là người con của Chúa
Con quyết sống thật ngoan
Biết thờ cha kính mẹ
Trọn đạo hiếu làm con.

Là người con của Chúa
Luôn sẵn sàng yêu thương
Chia sẻ với mọi người
Những cam go cuộc sống.

Là người con của Chúa
Lắng nghe lời Chúa dạy
Tuân giữ luật Ngài ra
Cố gắng sống thật thà
Xứng đáng là con Chúa.

Là người con của Chúa
Tất cả đều phù vân
Gạt bỏ mọi thế trần
Nguyện theo Ngài dấn thân.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét