Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Bàn tay của Chúa

BÀN TAY CỦA CHÚA


Ơn lành từ một bàn tay
Khi con can đảm nhờ Thầy giúp con
Đời con tội lỗi bó tròn
Đam mê bệnh hoạn giết mòn tâm can.

Khi con hiểu những bẽ bàng
Là do con chọn theo đàng hư danh
Lòng con thoải mái yên lành
Đâu ngờ nguy hiểm đã dành cho con.

Nhà xây trên cát héo hon
Ngài ơi xin đoái phận mòn nhuốc nhơ
Ăn năn sám hối con thưa
Xẻ chia bác ái dẫn đưa con về.
Con không còn thấy nặng nề
Bên tòa hòa giải u mê (được) chữa lành
Bàn tay với những dấu đanh
Chúa ban ân phúc tái sanh diệu kỳ.

Tạ ơn con mãi khắc ghi
Kết liên với Chúa con đi trong đời
Làm sao con viết đủ lời
Trong con vang mãi ơn trời đoái thương.

Kim Hai Pham Thi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét