Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Xuông bên đời cùng thấpXUÔNG BÊN ĐỜI CÙNG THẤP

Những ý định lớn lao của Chúa
Được tỏ bày trong sự bé nhỏ của Người Con
Những chương trình vĩ đại, những kỳ công
Được thực hiện nơi cõi lòng khiêm hạ

Tình yêu thương tựa trời cao biển cả
Được gửi trao nơi dạ thật tâm thành
Kế hoạch lạ lùng trong ngọn cỏ xanh
Nơi cùng thấp, người vô danh tiểu tốt

Một Thiên Chúa bỗng hóa thân đường đột
Thành phàm nhân thầm lặng gót phiêu du
Giữa nhân gian phía góc tối mịt mù
Trong danh bạ, tên Giê-su cuối sổ

Người mỏi mòn chờ niềm vui hạnh ngộ
Cùng sẻ chia tình cứu độ chứa chan
Mấy ai hay trong tấm áo cơ hàn
Là Thiên Chúa, Đấng cao sang tuyệt đối

Mấy ai biết trong vũng lầy tội lỗi
Có chân dung Đấng Cứu Rỗi trần gian
Người cúi mình gánh lấy những tân toan
Gánh cả những lời hàm oan khinh miệt
Ôi Giê-su, chỉ vì yêu tha thiết
Người xấu đi cho con đẹp tinh khôi
Người nghèo đi, con giàu có muôn đời
Người thấp bé cho con nên cao trọng…

Người nhục nhã cho con đầy hy vọng
Người đớn đau, con sức sống tràn dâng 
Người cô đơn, con hạnh phúc vô ngần
Người hèn hạ, con thần thiêng nhiệm lạ

Chúc tụng Chúa muôn muôn đời cao cả
Xin cho con ơn nhận biết chính Người
Trong phận tầm thường, nhỏ bé, nổi trôi
Lòng khiêm nhượng xuống bên đời cùng thấp…

Hương Nam


Đăng nhận xét

0 Nhận xét