Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Vững vàng lăn bánh


* Maria Nguyễn Thanh Ánh Đông (Gx.Ngọc Thạnh)


 Mừng Năm Thánh Giáo Phận
Qui Nhơn của chúng con
Tin Mừng nay đã tròn
400 năm loan báo.

Lòng yêu thương dâng tràn
Lửa đức tin thắp sáng
Xin Ngài ban bình an
Để vững vàng lăn bánh.

Thuyền Giáo hội lướt sóng
Gieo Tin Mừng khắp nơi
Danh Ngài con ca ngợi
Vang đến các tầng trời.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét