Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Trong bé nhỏ, tầm thườngTRONG BÉ NHỎ, TẦM THƯỜNG


con mãi dõi mắt nhìn lên Ngài, lạy Chúa
 chỉ có Ngài mới thấu hiểu thân phận con
còn người quê hương, cùng xóm, cùng thôn
vừa thấy con đã buông lời khinh miệt

bởi ai cũng nghĩ rằng họ rất biết
cha mẹ, họ hàng, người thân thiết của con
vốn hạng cùng đinh, thấp kém, tầm thường
chẳng có một ai giàu sang phú quý

trong mắt mọi người, con dở hơi, kỳ dị
con nhà nghèo có nghĩa lý gì đâu
mà nói chuyện cao siêu, huyền bí, nhiệm mầu
còn bày vẽ rêu rao, cùng phép lạ…

con mãi dõi mắt nhìn lên Ngài, lạy Chúa
 chỉ có Ngài mới thấu hiểu thân phận con
lìa cõi trời cao, con bỏ cả ngai vàng
Ngài muốn con nên bần hàn khiêm hạ

này con xin dâng kiếp đời nhục nhã
vì Tin Mừng chịu đày đọa tấm thân
dẫu có khinh miệt giữa gian trần
con vẫn mãi xin vâng và khiêm hạ

để thánh ý Ngài làm nên điều cao cả
trong đời con rất bé nhỏ tầm thường

ả giang hồ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét