Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Quyết đi theo ThầyQUYẾT ĐI THEO THẦY


Trở về như Thánh Phê-rô,
Ba lần chối Chúa, cơ đồ tàn phai.
Nương theo ánh mắt tình Ngài,
Phê-rô xúc động, một, hai thương mình.
Ăn năn thảm thiết, biện minh !
Trở về cùng Chúa, tội tình được tha!

Chúa ơi! Con đã nghiệm ra,
Người mà Chúa chọn chính là con đây,
Quyết tâm con sẽ theo Thầy,
Dù cho gặp phải đắng cay thế nào!
Dù cho nguy khốn, ngặt nghèo,
Dù cho sóng gió, leo đèo vượt non.
Bước chân con có mỏi mòn,
Đời con có phải héo hon, u sầu.

Được Ngài dẫn dắt đi đâu,
Đường Ngài chân thật, nhiệm mầu, vững đi!
Theo Thầy không chút suy bì,
Chỉ mong hạnh phúc, được đi đồng hành.
Ba lần Ngài đã thử thanh,
Phê-rô! Con có trung thành hay không
Ba lần con đã quyết tâm
Thầy trao sứ vụ hãy chăm chiên Thầy,
Chiên mẹ cùng với chiên bầy
Bao nhiêu lạc lõng đem ngay về đàn .
Lòng con vui sướng, hân hoan.
Thầy là chân lý, là đàng con đi !
Bên Thầy con có lo gì .
Tìm về "Chân lý” Quyết đi theo Thầy./.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét