Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thơ: Mẹ hồn xác về trời

MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI


Vào năm ‘Một Chín Năm Mươi
Mồng Một tháng Mười Một’ người rộn vang
Quây quần bên Đức Giáo Hoàng
Cùng nhau tôn kính “Nữ Hoàng” khiết trinh

Tín điều ban bố công minh
Mẹ Ma-ria được hiển vinh tuyệt vời
Cả Hồn và Xác Về Trời
Được Thiên Chúa thưởng trên nơi vĩnh hằng

Xác Hồn Mẹ được vinh thăng
Quê Hương mới đỉnh Li-Băng rạng ngời
Mẹ đầy diễm phúc Mẹ ơi
Vì xưa Mẹ đã đem đời hiến dângGiữ mình trinh khiết trong ngần
Ơn riêng Chúa xuống đặc ân vẹn tuyền
Được ơn Vô Nhiễm Tội Truyền
Nữ Trinh kiều diễm kết duyên Đất Trời

Mẹ nguồn trông cậy Mẹ ơi
Con nay đang sống giữa đời lầm than
Ngước trông Mẹ ở Thiên Đàng
Lòng con hoan hỉ lại an tâm nhiều

Biết rằng đã có Mẹ yêu
Trên Thiên Đàng đó sớm chiều nhìn con
Dõi theo từng bước mỏi mòn
Hộ phù con sống sắt son trung thành

Mẹ cầu xin Chúa nhân lành
Cho con biết sống sạch thanh giữa trần
Để hồn xác được hồng ân
Mai ngày sống lại sáng ngần thiên thu.

Dịp Lễ Mẹ Thăng Thiên, 2015

Thiên Khuê

Đăng nhận xét

0 Nhận xét