Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Tháng sáu hết con vẫn năng tìm đến

THÁNG SÁU HẾT CON VẪN NĂNG TÌM ĐẾN

Tháng Thánh Tâm

Tháng sáu hết con vẫn năng tìm đến
Thánh tâm Cha là bờ bến Tình Yêu
Yếu đuối con tội lỗi đã gây nhiều
Chúa không mệt vẫn hồng ân tuôn đổ.

Luôn tha thứ cả ngay khi thật khó
Ân sủng Ngài bám rễ sỏi đá con
Ngài không ngưng tuôn đổ suối Ân Son
Hatk thương xót và hạt mầm tha thứ.

Lòng Thương Xót Nhân Từ trong mọi sự
Tạo cho con quả tim mới biết yêu thương
Năm Vết Đinh trên Thánh Giá là giường
Vinh Quang Phục Sinh vẫn còn mang Vết Sẹo.
Thánh Tâm Chúa mãi hoài lẽo đẽo
Đường đời con bạc bẽo đáp đền
Vết đòng đâm thâu tuôn đổ ân thiêng
Ngài lao tác chờ giờ con sám hối.

Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa ơi con bối rối
Tim con bị thương vì gian dối trần gian
Chỉ nơi Thánh Tâm tuyệt đối ân ban
Chúa chịu đâm thâu để đổ ngàn ơn mưa móc.

Nâng con dậy mời con hãy học
Nơi Thánh Tâm bao hiểu biết cảm thông
Nhìn tương lai bằng lăng kính khoan dung
Gạt quyền lực của quỷ ma rồi tiến bước.

Đời thật ngắn còn vô vàn phía trước
Giúp đỡ người là con được sửa lầm sai
Thánh Tâm Cha hy vọng nắng ban mai
Thánh tâm Chúa suối nguồn niềm hy vọng.

Kim Hai Pham Thi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét