Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Tại saoTẠI SAO


Và bây giờ đã xong, con ngồi đây tự hỏi:
Tại sao Chúa đã làm người?
Chẳng ai đòi buộc, chẳng ai mời,
Chẳng một ai đã từng nghĩ đến.
Nên tới lúc chương trình thực hiện
Không ai ngờ và chẳng mấy ai tin.

Lạy Ngôi Lời, con có một điều xin:
Hãy nói cho con nghe tại sao Ngài nhập thể?

Một bào thai cuộn tròn bụng mẹ,
Chín tháng mười ngày Galilê.
Rồi một đêm buốt lạnh xứ Giuđê
Đồng vắng Belem chào đời oe oe khóc.

Tại sao Ngài đã chịu cắt bì trên thân ngọc?
Và tỵ nạn ở Châu Phi?
Tại sao Ngài làm người? Xin hãy nói đi!
Hỡi Ngôi Lời âm thầm làng Nadarét
Người thợ mộc đục bào mỏi mệt
Như cha con khi ở Tuy Hòa.
Rồi chiều chiều lặng ngắm bông hoa
Mắt ứa lệ ca mừng ơn sáng tạo.

Này con đang lắng nghe, xin Ngài dạy bảo!
Chúa ơi, vì sao Chúa đã làm người?
Có buồn vui, thương nhớ, có khóc cười,
Có đói, có khát, có thèm, có ước!

Con tự hỏi làm sao ai biết được?
Thật Ngài yêu đến thế hay sao?
Chiều nay nhìn Ngài chết rũ đồi cao,
Con tự hỏi ai buộc Ngài cơ chứ?

Ngài không làm người thì ai giết được Ngài trên thập tự?
Ai đánh đập phỉ nhổ được Ngài?
Ai khoác áo điều, ai đội vòng gai?
Ai có thể biến Ngài thành trò đùa giễu cợt?
Và ai đẩy được Ngài vào chỗ chết?
Thế thì tại sao Ngài lại đến đây?

Con nhìn chiều, hỏi cỏ, hỏi cây...
Có yêu núi, yêu đồi con cũng không đành hóa đá.
Có yêu hoa, con cũng không làm lá.
Còn Ngài yêu con, Ngài đã làm người
Để có thể khóc, để có thể cười,
Để có thể chết thay con mà chuộc tội,
Và nhờ đó con hiểu thế nào là tội lỗi,
Thế nào là lòng Chúa thương yêu.
Để con hiểu ra vẻ duyên dáng diễm kiều
Khi được làm người, khi được làm con Thiên Chúa.

Lạy Đấng Cứu Thế, là Trời, là Tạo Hóa,
Chiều nay trên thập giá,
Chúa con ân hận đã làm người?
Con hỏi và con tự trả lời
Khi con đã biết
Ngài yêu là yêu cho đến đời đời kiếp kiếp

Lạy Thượng Đế làm người, lạy Chúa Giêsu

Trăng Thập Tự
Nguồn: http://www.dunglac.info/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=99&ia=1490

Đăng nhận xét

0 Nhận xét