Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Mầm sống Đạo B2MẦM SỐNG ĐẠO B2
(Nghe, đọc, nhớ, ghi)


Chinh phục lòng người
Khuyết điểm ai cũng có
Không nên chỉ trích ai
Muốn chinh phục lòng người
Hãy khen tài năng họ.

Không khoe khoang
Huênh hoang thiếu cảnh giác.
Phô trương mất lòng tin.
Tha nhân luôn bịn rịn.
Hãy để người ta yên.

Nhìn tương lai
Cuộc đời luôn biến động
Tin tưởng vào tương lai
Thành bại trong quá khứ
Lớn, nhỏ cũng qua rồi.


Tiếng kêu cứu
Hỡi các nhà hiệp sĩ!
Hãy bênh vực bất công
Giải phóng những cộng đồng
Đang trong vòng nô lệ.

Gương sáng lôi kéo
Đám trẻ nghe lời khuyên,
Đưa tay bịt tai lại,
Nhưng chúng mở to mắt,
Khi gương sáng treo lên.

Lười hay khờ.
Nói mãi mà không làm;
Đang làm mà bỏ dở,
Làm rồi nhưng đổ vỡ.
Tại lười hay tại khờ.

Thế Kiên Dominic

Đăng nhận xét

0 Nhận xét