Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Holy Father, Vietnam loves you


Khi cử hành Năm Thánh Tôn vinh các Thánh tử đạo Việt Nam, người Công giáo VN không thể không nhớ đến Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng có những quan tâm đặc biệt đến Giáo hội Việt Nam. Nếu ngài không cương quyết thì chưa chắc sự kiện tôn phong hiển Thánh cho 117 vị Chân phước Tử đạo VN vào ngày 19/6/1988 đã diễn ra trước sự chống phá điên cuồng của CS VN. 


 Mời nghe bài "Holy Father, Vietnam loves you" do một cựu đệ tử Dòng Chúa cứu thế sáng tác, cả lời Việt và Anh


Đăng nhận xét

0 Nhận xét