Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Con kính yêu Mẹ

CON KÍNH YÊU MẸ

Kính họa: "SAO EM KHÔNG LẦN CHUỖI" - Nhà thơ: Xuân Ly Băng


Kính Mẹ con lần hạt
Dẫu trời nắng hay mưa!
Vì con yêu quý Mẹ
Lần hạt cả sớm trưa.

Kính Mẹ con lần hạt
Xuân hạ đến thu đông
Đường đời dù dông bão
Tình Mẹ nở hoa hồng

Kính Mẹ con lần hạt
Yêu Mẹ Đấng trọn lành
Sánh duyên cùng Thiên Chúa
Ơn Mẹ tỏa trời xanh.


Kính Mẹ con lần hạt
Kính Mẹ con yêu người
Vườn yêu hoa thắm nở
Thương Mẹ lắm, người ơi!

Kính Mẹ con lần hạt
Tinh đời dẫu nặng vai
Yêu Mẹ con mãi nhớ!
Ơn Mẹ thắm trần ai.

Kính Mẹ con lần hạt
Lúc sa ngã đời buông
Thân lâu sậy yếu đuối
Nhờ Mẹ nâng xác hồn…

Kính Mẹ con lần hạt
Tình yêu Mẹ nhân lành
Công trình ơn Cứu thế
Đời con được trong xanh

Kính Mẹ con lần hạt
Tình Mẹ thắm đất trời
Yêu Mẹ con sám hối…
Con yêu Mẹ! Mẹ ơi!

Đức Hạnh30.06.2017

SAO EM KHÔNG LẦN CHUỖI


Sao em không lần chuỗi ?
Những lúc trời gió mưa,
Khi đêm về tăm tối,
Khi lá rụng vườn trưa.

Sao em không lần chuỗi?
Khi trời mới rạng đông,
Khi sương mai ngọt bùi,
Tỏa ngát trên ruộng đồng.

Sao em không lần chuỗi?
Cảm tạ MẸ nhân lành
Ơn MẸ như mưa tưới,
Hồn em cánh đồng xanh.

Sao không lần chuỗi?
Sao không lần chuỗi?
Bước đường em đi tới,
Lần chuỗi nhé em ơi!

Sao em không lần chuỗi?
Mái tóc thề chấm vai,
Bâng khâng ngày dong duổi
Nhung nhớ bóng hình ai.

Sao em không lần chuỗi?
Khi lặng ngắm chiều buông,
Trong cô đơn ngậm ngùi,
Lệ đắng chảy vào hồn.

Sao em không lần chuỗi?
Cảm tạ MẸ nhân lành
Ơn MẸ như mưa tưới,
Hồn em cánh đồng xanh.

Sao không lần chuỗi?
Khi trái gió trở trời,
Em mong manh yếu đuối,
Đến cùng MẸ em ơi.

XUÂN LY BĂNG

Đăng nhận xét

0 Nhận xét