Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Chúa và conCHÚA VÀ CON

Con lớn lên học biết
Chúa gọi tiếng biển khơi
Lòng Chúa xanh mây biếc
Cho con ngắm từng nơi.

Chúa xóa đêm ảo vọng
Bình minh tỏa bao la
Cao bay con cánh mỏi
Chúa dìu đỡ dặm xa.

Chúa lòng trăng nhân từ
Ánh vàng soi mắt nhỏ
Chắt chiu sợi riêng tư
Neo thuyền con nước vỗ.

Duyên Cha con cắc cớ
Vướng muộn phiền quanh thuyền
Tình yêu con mấy thuở
Vẫn có Chúa bình yên.

Đức Tin ban trí hiểu
Chúa yêu thương thế nào
Thánh Gía kia con biết
Chúa chẳng bỏ con đâu .

Đôi mắt quyện bên nhau
Giữa chập chùng biển nhớ
Chúa chữa mọi thương đau
Thánh Tâm Cha òa vỡ.

Con yêu Chúa mất rồi
Sợ chia phôi cánh gió
Thả suốt vần thơ trôi
Dâng Chúa những bồi hồi.  

Hồn Biển
23/6/2018
Cảm hoạ thơ Xuân Quỳnh
trong thi phẩm "Thuyền và Biển"

Đăng nhận xét

0 Nhận xét