Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

10 nguyên tắc để có thành quả tốt đẹp khi cầu nguyện1/ Hàng ngày bạn hãy để ra vài phút và đừng nói gì cả. Bạn hãy thực tập việc nghĩ về Chúa. Và để việc thực hành này giúp bạn dễ dàng thấm nhuần ơn thiêng liêng.

2/ Cất lời cầu nguyện. Bạn chỉ dùng những lời nói đơn giản, kể cho Chúa biết tất cả những gì đang có trong tâm tư. Bạn đừng dùng những kinh nguyện đã được soạn sẵn trong sách vở. Bạn hãy dùng những lời nói của chính bạn. Chúa nghe, và hiểu rõ bạn hơn ai hết.

3/ Hãy cầu nguyện khi bạn đi lên đường đi làm, trên đường đi, hay trên bàn giấy...  Cầu nguyện khắp nơi. Hãy dùng cách cầu nguyện trong chốc lát, gạt bỏ những sự vật chung quanh, tập trung tinh thần vào việc Chúa đang hiện diện trước mặt. Thực hành như vậy nhiều lần trong ngày, bạn sẽ cảm thấy Chúa luôn hiện diện thực sự trong cuộc đời bạn.

4/ Khi cầu nguyện không cần lúc nào cũng phải xin ơn, nhưng luôn ca ngợi hồng ân Thiên Chúa đã và đang ban cho bạn. Nhớ dâng lời tạ ơn nhiều hơn là nài xin.

5/ Cầu nguyện và tin rằng những lời nguyện chân thành ấy sẽ lan rộng và bao trùm trên những người bạn yêu thương, bằng sự yêu thương, che chở của Thiên Chúa.

6/ Bạn đừng bao giờ dùng những tư tưởng tiêu cực trong lời cầu nguyện. Chỉ có tư tưởng tích cực mới đạt hiệu quả, dẫn bạn tới thành công.

7/ Bạn hãy luôn tỏ ra thuận theo Thánh Ý Chúa. Hãy xin Chúa điều bạn muốn xin, nhưng hoàn toàn theo Ý Chúa, vì những gì Chúa muốn bao giờ cũng tốt đẹp hơn những điều bạn muốn.

8/ Hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa. Xin Chúa ban cho bạn sự htông minh, khéo léo để thi hành công việc, song kết quả để Chúa định liệu.

9/ Hãy cố gắng cầu nguyện cho cả những người bạn không ưa, hoặc những người đã làm hại bạn. Sự thù hằn chính là trở ngại lớn lao cho việc tiến bộ về tâm linh và sự an bình cho tâm hồn.

10/ Bạn hãy lên một danh sách những người bạn cần cầu nguyện cho. Bạn càng cầu nguyện cho tha nhân, nhất là những người không có liên hệ gì tới bạn, thì kết quả của lời cầu nguyện càng mau chóng đổ dồn về cho bạn.


Lm. LÊ TIẾN, Dòng Đa Minh, Trích “Giáo Lý Viên, người diễn lại cuộc đời Chúa Giê-su”
Nguồn: https://gioitreconggiao.org/forum/threads/2798-10-nguyen-tac-de-co-thanh-qua-tot-dep-khi-cau-nguyen

Đăng nhận xét

0 Nhận xét