Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Len lén


LEN LÉN


Len lén thôi, sau lưng Người
Em vời tay khẽ chạm vào gấu áo
Cơn lâm lụy bao nhiêu năm sầu não
Sẽ biến ngay như giông bão tan rồi

Len lén thôi, sau lưng Người
Nhưng em tin là Người đang ngó thấy
Ngó thấy em vừa bồi hồi run rẫy
Vừa dặn mình hãy tin vững mình ơi


Len lén thôi, sau lưng Người
Nhưng Người biết cuộc đời em tan nát
Và có nghe tiếng lòng em khao khát
Một tình thương cứu thoát phận bèo trôi

Len lén thôi, sau lưng Người
Chẳng giấu diếm nỗi hổ ngươi tủi nhục
Vạn dặm trường trên dòng đời bỉ cực
Bởi em tin Người thấu suốt em rồi

Len lén thôi, sau lưng Người
Em vời tay khẽ chạm vào gấu áo
Cơn lâm lụy bao nhiêu năm sầu não
Đã biến ngay như giông bão vừa nguôi

Thầm lặng thôi, tạ ơn Người
Chẳng bỏ rơi ai mến tin trông cậy

ả giang hồ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét