Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Con là chi?

CON LÀ CHI?


Con là chi trước ngai toà Thiên Chúa
Con là chi trước Chủ tể càn khôn
Ngài dựng nên con có xác có hồn
Xin gìn giữ tránh xa vòng tục lụy !

Chúa càn khôn chính Ngài là nguyên uỷ
Của nhân sinh và tất cả vũ hoàn
Con tội đồ Ngài vẫn rộng tay ban
Đã tự hiến và treo thân thập giá


Ôi tình yêu, một tình yêu nhiệm lạ
Như trời cao và đất thấp bao la
Ôi Máu Chiên đã đổ khắp chan hòa
Để tẩy rửa sạch muôn vàn tội lỗi.

Của thế nhân đang thực tình sám hối
Đang quay về với nguồn mạnh yêu thương
Đang quay về với tiếng gọi thiên đường
Chốn vĩnh cửu Ba Ngôi đang hiển trị.

 13/6/18
Từ Thanh Hà

Đăng nhận xét

0 Nhận xét