Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Cách nhìn (Niệm khúc Mt 5:27-32)

CÁCH NHÌN

[Niệm khúc Mt 5:27-32]

Chúa cho đôi mắt để nhìn
Cứ nhìn thoải mái, cứ xem cho tường
Mắt nhìn là chuyện bình thường
Cách nhìn thì phải coi chừng kẻo nguy!
Có người liếc xéo lọc lừa
Có người nhìn thẳng nhưng mà tà tâm
Có khi nhìn xuống, nhìn lên
Có khi phải nhắm mắt liền đấy thôi

Có đôi mắt giống như cười
Có đôi mắt chẳng khác loài quỷ ma
Có khi phải biết nhìn xa
Có khi phải biết nhìn cho thật gần
Cách nhìn khôn khéo rất cần
Nhìn sao cho đúng là phần phúc riêng
Không nên liếc xéo, ngó xiên
Thấy điều không đáng, cái cần thì không
Khi nào nhìn dọc, nhìn ngang
Biết nhìn chính xác, Chúa thương rất nhiều

Trầm Thiên Thu
Đêm 14-6-2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét