Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Sông Cát - ngày biệt lập


* Thiện Chân (Gx.Ngọc Thạnh)

Cơn mưa nhỏ có làm quên bão lũ
Luôn rập rình Sông Cát - họ đạo tôi,
Vài vạt nắng, chợt sáng rồi chợt tối
Tháp chuông gầy bên cội sứ trụi trơ.
 
Sông Cát ơi! Ngày người đón Cha về
Ngày được gọi tên ước mơ: biệt lập.
Mặt nhăn nheo như luống cày nước mắt,
Chín chín rồi, bà cố: “Thiệt sao con?”.

Bùn nhoe nhoét, cây rũ rượi lối mòn
Những lối mòn từ hai trăm năm trước.
Tà áo dài sánh vai nhau là lượt
Ta khoe mình, ta cùng bước sang trang.

Đâu vì nghèo mà thẹn nét vẻ vang
Lớp tiền nhân hàng hàng hai thế kỷ
Nuôi Đức Tin cho cháu con bền bỉ
Hoa Thánh Thần, trái tu sĩ xưa nay.

Phiên kinh ấm mái ngói thấp ngày ngày,
Câu chào hỏi bờ đê ngoằn nghèo lượn.
Gò Mả Thánh khói hương luôn vương vấn
Trang sử vàng đâu thiếu cảnh bi ai!

Bao chuyến tàu lướt qua không ngoảnh lại
Bao lớp người bước xa ngái tha hương
Nay tòa giảng vang vọng Đức Yêu Thương
Thành hành trang trên đường ta đi tới.

(Ngọc Thạnh, ngày 10/11/2017)


Đăng nhận xét

0 Nhận xét