Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Phong cách Gioan

PHONG CÁCH GIOAN

“Người phải NỔI BẬT lên, còn tôi phải LU MỜ đi” (Ga 3:30)Bụi đời đệ nhất Gioan
Áo quần giản dị, thức ăn bình thường
Tiên phong mở lối, dọn đường
Cho Con Thiên Chúa đến dương thế này
Gioan chân thật, thẳng ngay
Nói sao làm vậy, không thay đổi lời

Sinh ra đã khác lạ rồi
Với phong cách cũng khác người trần gian
Bụi đời đệ nhất Gioan
Nhưng sống chu toàn trách nhiệm Chúa trao
Khiêm nhường chứ chẳng tự kiêu
Dẫu là người lãnh nhận nhiều phúc ân
Chỉ mong Thiên Chúa lớn hơn
Còn mình nhỏ lại, chẳng còn thấy đâu

Trầm Thiên Thu
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, 24-6-2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét