Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Máu tim nguyên thủy

 Khổng Vĩnh Nguyên (Bình Định)

Máu tim nguyên thủy

Thân thể ta là đền thờ

Một hôm mây trắng bất ngờ ghé thăm

Niềm tin sư tử đang gầm

Máu tim nguyên thủy trăng rằm lung linh...

 

Huyền âm vang vọng

Đem thân làm cuộc ngao du

Hồn thơ qua đỉnh sa mù pháp không

Bàn chân đo sóng biển đông

Huyền âm vang vọng núi sông im lìm..

Đăng nhận xét

0 Nhận xét