Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Mẫu đơn xin tham gia hội trại 2018


ĐƠN XIN THAM GIA HỘI TRẠI 2018…………….., ngày …. Tháng… , năm 2018


Kính gởi Cha Trưởng ban Tổ chức Giải Văn Thơ Linh Mục Đặng Đức Tuấn
Kính qua Cha Sở giáo xứ ………………………………………………Thưa Cha,
Con là ……………………………………….…, sinh năm ………………
Thuộc giáo xứ ………………………………………………………….....
Con Ông: ……………………. và Bà: ……………………………………
Số điện thoại của cha mẹ con: ……………………………………………
Vừa qua con đã được Cha báo tin cho biết con được mời tham dự Hội trại-Tập huấn Đặng Đức Tuấn năm nay, và Cha cũng thông báo thể lệ tham dự cuộc hội trại, tập huấn và phát thưởng.
Được sự chấp thuận của Cha Mẹ, con làm đơn này kính xin Cha cho con được tham dự Hội trại. Con hứa tuân thủ kỷ luật chung và vâng lời các vị hướng dẫn.
Con xin chân thành cám ơn Cha.

Kính đơn,
(ký và ghi rõ họ tên)SỰ CHẤP THUẬN CỦA CHA MẸ

…………….., ngày …… tháng…, năm 2018
(ký và ghi rõ họ tên)
CHỨNG NHẬN CỦA CHA SỞ:
…………….., ngày …… tháng …, năm 2018
(ký tên và đóng dấu)
Đăng nhận xét

0 Nhận xét