Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Danh sách các em đạt giải - giải văn thơ Đặng Đức Tuấn 2018
DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT GIẢI
GIẢI VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN 2018

STT
HỌ
TÊN
NĂM SINH
GIÁO XỨ
1
Vêrônica Đoàn Thị Kim
Anh
2000
Tuy Hòa
2
Matta Mai Thị Kim
Cúc
2000
Tuy Hòa
3
Maria Nguyễn Thị Hồng
Diệu
2003
Cù Lâm
4
Maria Nguyễn Thanh Ánh
Đông
2006
Ngọc Thạnh
5
Maria Thái Thị Thu
Giang
2001
Cây Rỏi
6
M. Mađalêna Trần Nguyễn Quỳnh
Giao
2007
Cây Rỏi
7
Anna Vy Nguyễn Mai
Hạ
2001
Phú Hòa
8
Maria Trần Thị Mỹ
Hạnh
2000
Cây Rỏi
9
Maria Trịnh Thị
Hiền
2000
Tuy Hòa
10
Gioakim Nguyễn Hoàng
Hiệp
2000
Trường Cửu
11
Phêrô Đỗ Hoài
Hiếu
2008
Ngọc Thạnh
12
Giuse Lê Nguyễn Minh Hoàng
Hiếu
2001
Gò Thị
13
Lucia Trần Cao Khánh
Linh
2007
Ngọc Thạnh
14
Isave Lê Thị Phương
Linh
2000
Phú Hòa
15
Phêrô Lê Văn
Lộc
2006
Phú Hòa
16
Simon Lê Quang
Long
2004
Phú Hòa
17
Anê Nguyễn Thị Cẩm
Lụa
2002
Phú Hữu
18
Maria Hoàng Thị Yến
Ly
2001
Tuy Hòa
19
Matta Thái Thị Diễm
My
2000
Cây Rỏi
20
Maria Nguyễn Thị Trà
My
2001
Cây Rỏi
21
Cêcilia Lê Thị Thu
Na
2004
Phú Hữu
22
Maria Lê Minh
Ngọc
2002
Xuân Quang
23
Anna Nguyễn Thảo
Nhi
2000
Trường Cửu
24
Têrêxa Đậu Cao Hoàng
Nhi
2000
Tuy Hòa
25
Anê Nguyễn Hạnh
Nữ
2001
Vườn Vông
26
Phaolô Trần Vĩnh
Phú
2003
Vườn Vông
27
Luxia Trương Thị Diễm
Phúc
2000
Cây Rỏi
28
Maria Trịnh Thị Mỹ
Phương
2000
Tuy Hòa
29
Matta Võ Trịnh Như
Quỳnh
2001
Phú Hoà
30
Anna Nguyễn Ngô Bảo
Thi
2009
Ngọc Thạnh
31
Maria Đoàn Thị Ái
Thoa
2003
Cây Rỏi
32
Maria Nguyễn Thị Minh
Thư
2001
Cù Lâm
33
Anna Hồ Thị Thúy
Thy
2000
Cây Rỏi
34
Maria Nguyễn Huỳnh Yến
Tiên
2004
Phú Hữu
35
Têrêxa Thái Thị Mỹ
Trà
2002
Cây Rỏi
36
Anna Nguyễn Thị Thanh
Trà
2003
Ngọc Thạnh
37
Matta Trần Thị Huyền
Trang
2000
Cây Rỏi
38
Anna Nguyễn Nữ Gia
Uyên
2005
Tuy Hòa
39
M. Madalena Nguyễn Thị Kim
Vân
2002
Tuy Hòa
40
Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khánh
Vi
2000
Tuy Hòa
41
Maria Thái Hoàng Thảo
Vy
2003
Xuân Quang
42
Têrêxa Trần Nguyễn Vy
Xuyên
2003
Cây Rỏi
43
Anna Thái Thị Diễm
Yến
2002
Cây Rỏi


Đăng nhận xét

0 Nhận xét