Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Chúa Online

Văn phòng Chúa hotline

Chỉ Chúa trực cả ngày

Mỗi lần con nối máy

Giọng  dịu dàng: Chúa đây!

Có lần người dối trá,

Con gọi Chúa hotline

Chúa: a lô con nầy

Cứ sống ngay sự thật!

 

Người tranh giành được mất,

Chúa lại bảo : con ơi

Cho đi là được nhận

Mất mát là hồng ân!

 

Giữa những lúc hận thù ,

Đời bon chen , ganh ghét,

Chúa lại dạy : khiêm nhu

Lấy tình yêu hóa giải!

 

Có lần bị ngược đãi,

Con gọi Chúa cả ngày

Chúa bảo: Cúp  máy ngay

Sống là cho thiên hạ!

 

Lại lần con vấp ngã

Chả cần máy online

Chúa vội vàng dang tay

Nâng con lên ôm chặt!

 

Lê Quang Hận

Đăng nhận xét

0 Nhận xét