Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Chặng Đàng Thánh Thể


CHẶNG ĐÀNG THÁNH THỂ
Các tu sĩ Dòng Phanxicô nổi tiếng về việc giới thiệu về Chặng Đàng Thánh Giá (the Stations of the Cross) ở các Giáo Hội địa phương trên khắp thế giới. Đó là lòng sùng kính dựa trên các sự kiện liên quan cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu. Trong những năm gần đây, các hình thức sùng kính khác cũng đã được giới thiệu, trong đó có “Chặng Đàng Thánh Thể” (the Stations of the Holy Eucharist).

Lòng sùng kính này tương tự Chặng Đàng Thánh Giá, gồm 12 chặng dựa vào các đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước và Tân Ước, được tập trung vào Thánh Thể.

Thánh Clara Nghèo Khó Dòng Chầu Thánh Thể (Perpetual Adoration) ở Hanceville, Alabama, (trước đây Mẹ Angelica sáng lập mạng lưới truyền hình toàn cầu EWTN – Eternal Word Television Network), là người thúc đẩy lòng sùng kính này và đã phát triển các lời suy niệm cho mỗi chặng đàng. Trên website có giải thích mục đích của lòng sùng kính này (*).

Mục đích của Chặng Đàng Thánh Thể là giúp các tín nhân hiểu biếtyêu mến nguồn gốc và đỉnh cao của đức tin: THÁNH THỂ – The Most Holy Eucharist. Xuyên suốt lịch sử cứu độ, Chúa Cha đã chuẩn bị cho dân Ngài tặng phẩm là Con Yêu Dấu của Ngài, và cũng chuẩn bị cho sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Trong Cựu Ước, Thánh Thể đã được diễn tả trước. Trong Tân Ước, các tiên báo đó trở thành hiện thực.

Đây là lòng sùng kính tốt lành có nền tảng Kinh Thánh và tập trung vào một trong các tặng phẩm được Thiên Chúa trao ban cho nhân loại.

Dưới đây là một trong các phiên bản về Chặng Đàng Thánh Thể, làm nổi bật nhiều điều tiên báo và ứng nghiệm về Thánh Thể trong Kinh Thánh.

1 – Men-ki-xê-đê là Vua Sa-lem: Tiên báo về chức linh mục.
2 – Lễ Quá Hải của người Do Thái: Chiên Vượt Qua – Diễn tả trước về Thánh Thể.
3 – Man-na: Diễn tả trước về Thánh Thể – Man-na Mới.
4 – Đền Thờ cũ: Diễn tả trước về Thánh Thể – Thiên Chúa ở giữa loài người.
5 – Êlia và bánh nướng: Diễn tả trước về Thánh Thể – Thần Lương trên đường lữ hành (của ăn đàng).
6 – Belem là Nhà Bánh: Nơi sinh của Bánh Hằng Sống.
7 – Tiệc cưới tại Cana: Nước hóa rượu, rượu thành máu.
8 – Hóa bánh ra nhiều: Thánh Thể là Thần Lương cho nhiều người.
9 – Diễn từ Bánh Hằng Sống: Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống.
10 – Bữa Tiệc Ly: Lời hứa nên trọn (ứng nghiệm).
11 – Đường về Em-mau: Chúa Giêsu được nhận ra khi Ngài bẻ bánh.
12 – Tiệc Cưới Con Chiên: Thánh Thể là lời hứa về sự sống đời đời.

PHILIP KOSLOSKI
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)
Lễ Sangti – 2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét