Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Ta huyền tà


“TA HUYỀN TÀ”

(Nhân thế sự tám chuyện về nhóm tà đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”) 


Dương gian có mấy chữ “tà”,
Người ơi nhớ thuộc để mà bình yên.

“Tà Tâm” là chữ đầu tiên,
Thế nhân khổ ải luỵ phiền là đây.
Đi qua khỏi thế gian nầy,
Ai không đoạn tuyệt đoạ đày trầm luân.

Thứ hai “tà niệm” mông lung,
Thấy cò nghĩ cuốc, người trung hoá hèn.
Đưa đường dục vọng, đảo điên,
Đời không thanh tẩy oan khiên dập vùi.

Thứ ba “tà thuyết” ngược xuôi,
Mồm loa mép giải nối đuôi phĩnh phờ.
Lừa người khôn, gạt kẻ khờ…
Mượn màu chân lý giăng tơ lạc lầm.

Thứ tư “tà đạo” tinh, thâm,
Bày trò xúi dại dương, âm mịt mờ.
Tin nhàm, sợ quấy vu vơ,
Tối tăm mê tín dạt bờ thương đau.

Năm, “tà dâm”, mối tội đầu,
Cương thường đổ nát, phai màu phu thê,
Trẻ yêu vội, lão u mê…
Thiên đàng lạc lối nẻo về xa xôi !

Sáu,“Tà ma” ám cái tôi,
Kéo lôi cám dỗ ngập trời oái ăm.
Ghét ghen, bạo lực, hờn căm…
Cậy nhờ sức Chúa mới mong giải trừ.

Một phen tửu hậu trà dư,
“Ta huyền tà” đó người ơi suy cùng !


Tháng 5/2018
Sơn Ca Linh


Bài liên quan:

Trước hiện tượng tôn giáo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’, Ki-tô hữu nên có thái độ nào?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét