Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Nhìn lại

* Catarina Cao Quỳnh Trường Nhi (Gx.Mằng Lăng)


Hoa nở rồi cũng tàn
Tình sâu rồi cũng phai
Lùa tàn đi trong gió
Biết bay về nơi đâu?

Tiếng Thiên Chúa vẫy gọi
Sao không ai trả lời
Tình yêu dành cho Chúa
Chẳng lẽ đã phôi phai?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét