Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Mẹ Têrêsa Calcutta dạy cách yêu mến Chúa


Đây là bài thuyết pháp cuối cùng của Mẹ Têrêsa Calcutta. Mẹ Têrêsa dạy Cách Yêu Mến Chúa.
Mẹ nói bằng trái tim, từ trong tâm nói ra, làm xúc động lòng người, vì Mẹ đã sống như vậy.
Mẹ được coi là người phụ nữ truyền cảm hứng nhất qua mọi thời.

Trong đoạn phim này, Mẹ nhắc lại những lời Chúa Giêsu đã giảng dạy và giải thích như sau:

1. "Ta đói và các ngươi đã cho ta ăn"

Cái đói ở đây không chỉ có nghĩa đói vì thiếu lương thực, đói cơm bánh, nhưng là đói tình thương.

2. "Ta trần truồng và các ngươi đã cho ta đồ mặc"

Không chỉ có mảnh vải để mặc che thân, nhưng còn mặc lấy nhân phẩm.
Vì nhân phẩm Chúa dựng nên là để yêu và được yêu.

3. "Ta là kẻ không nhà và các ngươi đã tiếp rước ta"


Không chỉ có tiếp rước vào nhà cho trú ngụ, nhưng còn tiếp rước hết sự cô đơn của người.
Kính nhớ ngày 4.9.2016
Mẹ Têrêsa được Sắc Phong Hiển Thánh

Sóng Biển

Nguồn: https://sites.google.com/site/jesusmarysaves0uls/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét