Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Xứ sở Giêsu

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương" Mc 6,1-6.


Hoa yêu nở nhụy 
Lòng thương xót
Trái thương thơm chín ngọt Tâm Cha
Yêu thương chia sớt cả nhà
Đường đi lối bước chan hoà thánh ân.

Lòng đố kỵ 
Hồn phân trí rẽ
Chẳng bình yên lý lẽ rêu rao
Quê hương con suối rạt rào
Mà nghe rưng rức máu đào nhạt phai.

Xứ sở yêu 
Ta can đảm bước
Dấn thân vào bến nước tình trong
Chia xa khúc dạ tấc lòng
Đan sương dệt nắng nguyện mong tháng ngày.

Quê Cha thật 
Từ nay nhắm hướng
Man-na này ân thưởng trời cao
Nhật lương Thánh Thể nhận vào
Giêsu khả ái rạt rào tình riêng.

Ở nơi đây 
Nôi thiêng hun đúc
Tấm linh hồn tu đức mạnh khang
Chiên con mỗi sớm ra ràng
Theo chân mục tử lên đàng luyện thao.

Mỗi khuya sớm 
Chênh chao thập tự
Chốn quê này lữ thứ trần ai
Giêsu dẫn lối minh khai
Nơi Ngài tín thác ban mai vỡ oà.

Trong Giêsu 
Giao thoa sự sống
Mỗi ngày thường sống động nhịp tim
Theo chân Anh Cả kiếm tìm
Bơ vơ chiên lạc chẳng chìm biển khơi.

Mái ấm Giêsu
Nơi xứ sở
Chẳng là cổ tích với thần tiên
Vinh quang Thánh Giá sinh miền
Chữa thương tha thứ xích xiềng giải vây.

Theo Giêsu thoát đoạ đầy
Sạch trơn lỗi tội xum vầy Thánh Nhan.

Hồn Biển
31/1/2018

Tâm tình mừng lễ Cha thánh Don Bosco.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét