Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Hãy cùng sâu lắng với bài hát ''We Are One Body''Nhân dịp một tuần mới nữa lại đến, kính mời Quý Vị độc giả hãy cùng dành ra những khoảnh khắc sa mạc ngắn ngũi trong ngày để cùng nhau suy niệm và lắng sâu về từng câu văn, từng ngữ từ, và từng âm điệu âm vang về một bài hát của nữ soạn giả Dana Scallion có nhan đề "We Are One Body" mà tôi có dịp lắng nghe, và bị chao đảo một cách thú vị bởi sức mạnh tiềm ẩn của bài hát nhân một lần đến dự Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập của một Giáo Xứ đa chủng tộc do các Cha Dòng Lasallate coi sóc.....


We Are One Body
We are one body, one body in Christ, and we do not stand alone.

We are one body, one body in Christ,

and He came that we might have life.

Verse 1: When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.

Verse 2: Can you hear them crying, can you feel their pain? Will you feed my hungry, will you help my lame? See the unborn baby, the forgotten one, they are not foresaken, they are not unloved.

Verse 3: I am the Way, the Truth, the Life, I am the Final Sacrifice. I am the Way, the Truth, the Life, he who believes in me will have eternal life. (Repeat)

Verse 4: I have come, your Savior, that you might have life, through the tears and sorrow, through the toils and strife. Listen when I call you, for I know your need, come to me, your shepherd, for my flock I feed.

Verse 5: At the name of Jesus, ev'ry kee shall bend; Jesus is the Lord and he will come again. (Repeat)


Chúng ta là một thân thể, một thân thể trong Chúa Kitô, và chúng ta không đứng riêng một mình.

Chúng ta là một thân thể, một thân thể trong Chúa Kitô,

và Ngài đến để cho chúng ta có được sự sống

Nhiêu đó thôi cũng đủ để cho chúng ta - tất cả cùng suy nghĩ... ..

Bài hát "We Are One Body" là Bài Hát Chủ Đề Chính cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào năm 1993 tại Denver, CO do Cô Dana Scallion sáng tác và trình diễn sống.

Anthony Lê

Đăng nhận xét

0 Nhận xét