Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Xuân tựu thành


Trời hanh hao 
Sao nhành mai nẩy nụ
Lòng chênh chao 
Sao ấm gió sương trong
Xuân chợt thoáng 
Dáng quen quen lạ lạ
Một ngày thường bỗng vút chín tầng không.

Tim tình tự 
Ẩn mình ngẫm bình minh
Tựa tuyết Đông vẫn chưa tàn bông giá
Mầm cựa lớn muốn đâm chồi nở dạ
Dấu làm sao đất khoả lộ hạt xinh.

Người nôn nao
Tầng mây thấy cao cao
Mắt tư tương đón bốn mùa ân tứ
Rộ vần yêu 
Đặt câu thương chạm ngõ
Cổng vườn Xuân
Chẳng ai khép bao giờ.

Giọt thiện chí 
Góp vào Xuân Thiên Ý
Ca ngợi Cha
Chúa Xuân bao kỳ vỹ
Cho tựu thành cánh đồng hoa thiện mỹ
Lối trần gian Chúa cùng con thi vị.

Dã Tràng Cát

Sớm mai mở mắt đến Kontum, 6/2/2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét