Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Mẫu giấy thi giải văn thơ linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn

Mã số: ………………….          GIẢI SÁNG TÁC VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN 2018

Tên thánh:……………………… Họ và tên: …………………………………………………………
Giáo xứ: ………………………………… Học giáo lý lớp: ………………………………………….
Địa chỉ nhận thư của người dự thi …………………………………………………………………….
Email (nếu có): ……………………………….   Điện thoại (nếu có): …………………………… …
________________________________________________________________________________

Mã số: …………………..                                                            Sinh năm: …………………………

+ Cuộc thi có hai chủ đề: 
- 400 năm Tin mừng được loan báo trên quê hương Giáo phận em: kể về những nhân vật, cảnh đẹp và sinh hoạt trong giáo phận hoặc giáo xứ, cách riêng là những sinh hoạt liên quan tới Năm thánh.
- Sống tinh thần ích chung: chân thật, công bằng, bình an, luôn quý trọng mọi người và gìn giữ môi trường theo tinh thần Kitô giáo.
Ngoài ra cũng có thể viết về những đề tài khác trong Đạo Chúa.
- Bài dự thi phải có nội dung và suy nghĩ hợp với lứa tuổi của mình
+ Thơ không dài quá 24 câu
+ Văn xuôi không dài quá 1.500 từ, riêng truyện ngắn có thể lên đến 2.000 từ (đếm số từ trung bình ở mỗi dòng rồi nhân với số dòng – ví dụ mỗi dòng trung bình 10 từ thì không được quá 150 dòng). Những ý trích lại của người khác, cần ghi rõ tên tác giả, sách nào, trang mấy.
+ Mỗi bài thi đều bắt đầu bằng trang này, với những thông tin cá nhân trên đây.
+ Ở cuối bài không được ghi tên giáo xứ, ngày thang, số điện thoại, họ tên hoặc ký tên.


TÊNBÀI: ……………………………………………………………………………………………..


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(các trang sau – khi lấy trên mạng xuống, nhớ in tờ này riêng, một mặt giấy, mặt sau để trắng)
TÊN BÀI: …………………………………………………………………………… Tờ số ……..

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét