Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thông Báo

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CLB 2018
(Cập nhật Tháng 1/2018)
 "Ai có phát hiện sai sót hoặc muốn khiếu nại gì xin báo lại vào email của CLB: [email protected]


TÊN
THÁNH
HỌ
TÊN
NĂM
SINH
GIÁO XỨ
ĐTDĐ
EMAIL
01
Đôminicô
Võ Kì
Anh
1998
Kim Châu
01648-838-299

02
Luxia
Đỗ Thị Lục
Anh
1994
Tịnh Sơn
057-3640-323

03
Phaolô
Nguyễn Phúc Hoàng
Anh
1996
Đa Lộc
0981-966-981
04
Maria
Huỳnh Thị Ngọc
Bích
2000
Phú Hòa
0553-842-770

05
Anna
Dương Thị Thái
Chân
1995
Ngọc Thạnh
01663-451-575
06
Anna
Nguyễn Trần Ngọc
Châu
2001
Xuân Quang
0946810510

07
Matta
Mai Thị Kim
Cúc

Tuy Hòa


08
Anna
Lê Thị Hồng
Đào
1999
Cây Rỏi
01676592668

09
Anna
Lê Thị Mỹ
Diệu
1994
Gò Thị
01643-033-602

10
Maria
Nguyễn Thị Hồng
Diệu
2003
Cù Lâm
01646862206

11
Maria
Nguyễn Thanh Ánh
Đông
2006
Ngọc Thạnh
0905-023-099

12
Maria
Trần Thị Kim
Dung
2002
Tuy Hòa
0573-825-451

13
Maria
Bùi Thị Mỹ
Duyên
2001
Gia Chiểu
0986-588-329

14
Maria
Đồng Thị Bích
Duyên
1996
Đồng Tre
01669-281-709
15
Maria
Ngô Thùy
Duyên
2000
Ngọc Thạnh


16
Têrêxa
Lê Thị Mỹ
 Duyên
1999
Tuy Hòa
01674-802-551

17
Anê
Thái Thị Thu
Giang
2001
Cây Rỏi


18
Maria
Nguyễn Thị Thảo
Giang
1998
Phú Hữu
01696-982-441

19
Madalena
Trần Nguyễn Quỳnh
Giao

Cây Rỏi


20
Anê
Lê Thị Thanh
1999
Vườn Vông
01639612852
21
Anna
Vy Nguyễn Mai
Hạ
2001
Phú Hòa
01259277460

22
Maria
Trần Thị Mỹ
Hạnh
2000
Cây Rỏi


23
Anna
Nguyễn Thị
Hậu

Phú Hòa


24
Maria
Trịnh Thị
Hiền
2000
Tuy Hòa


25
Gioakim
Nguyễn Hoàng
Hiệp
2000
Trường Cửu
01647-807-685

26
Giuse
Lê Nguyễn Minh Hoàng
Hiếu

Gò Thị


27
Anna
Nguyễn Hải
Hòa
1999
Cây Rỏi


28
Maria
Đặng Khánh
Hòa
1998
Tân Dinh
(01289-875-740)
29
Maria
Nguyễn Thị Thuy
Hồng
2005
Ngọc Thạnh
01648-788-543

30
Maria
Huỳnh Thị Thu
Hương
1998
Cây Rỏi
01658-836-930

31
Maria Madalena
Trần Thị
Hường
1996
Trà Kê
0987-902-827
32
Maria
Trương Thị
Hữu
1998
Kim Châu
01672087187

33
Phêrô
Lê Đức
Huy
1997
Sơn Nguyên
01634-629-338
34
Maria
Nguyễn Thị Thanh
Huyền
1994
Mằng Lăng
0988-655-524
35
Phêrô
Ngô Gia
Hy
1994

0902-610-308

36
Gioakim
Nguyễn Vũ Hồng
Kha
1995
Cây Rỏi
01696-601-022
37
Phêrô
Nguyễn Minh
Khả
1998
Cây Rỏi
01647-045-690

38
Maria
Nguyễn Thị Mỹ
Kiều
1998
Cù Lâm
01638-495-981

39
Maria
Thân Thị Hồng
Kiều
1993
Cây Rỏi
01669-150-555
056-385-2881
40
Giuse
Trần Văn
Lài
1994
Cù Lâm
01636-144-920
41
Anê
Trần Thị Cẩm
Lệ
1995

01654-685-296
42
Anê
Lê Nữ Thùy
Linh
1998
Phú Hòa
01652-931-977

43
Isave
Lê Thị Phương
Linh
2000
Phú Hòa
012652931977

44
Maria Madalena
Nguyễn Thị Thanh
Linh

Gò Thị


45
Maria
Nguyễn Thị Trúc
1994
Kiên Ngãi
01687-551-016
46
Anê
Nguyễn Thị Cẩm
Lụa
2002
Phú Hữu


47
Phêrô
Kiều Tấn
Lực
1999
Cây Rỏi


48
Madalena
Huỳnh Võ Cẩm
Ly
2002
Vườn Vông


49
Têrêxa
Nguyễn Thị
Mận
1999
Cây Rỏi
01686-339-860

50
Maria
Nguyễn Thị Trà
My
2001
Cây Rỏi
(01697-217-874)

51
Matta 
Nguyễn Thị Aí
My
2000

01672-702-985

52
Mátta
Thái Thị Diễm
My
2000
Cây Rỏi
(0566-551-929)

53
Cêcilia
Lê Thị Thu
Na

Phú Hữu


54
Maria Goretti
Lê Thị Ry
Na
1998
Phú Hòa
01292-118-621
55
Maria
Lê Thị Quỳnh
Nga
2000
Tuy Hòa
0573825451

56
Anna
Lê Thị Thanh
Ngân
1998
Kim Châu
01222-481-411

57
Anna
Nguyễn Hoàng
Ngân
1996
Trường Cửu
056-6514-818

58
Matta
Vy Nữ Kiều
Ngân
1999
Phú Hòa
(01283-284-808)
59
Anna
Nguyễn Thị Hồng
Ngọc
1996
Tuy Hòa
0969129303
60
Maria
Lê Minh
Ngọc
2002
Xuân Quang


61
Maria
Lê Thị Thu
Nhã
2001
Phú Hữu


62
Inhaxiô
Kiều Quang
Nhân

Cây Rỏi


63
Pherô
Hồ Hoài
Nhân
2002
Vườn Vông
01238-614-165

64
Anna
Nguyễn Thảo
Nhi
2000
Trường Cửu
01638-644-518

65
Catarina
Cao Quỳnh Trường
Nhi
2005 
Mằng Lăng
01698.728085
66
Luxia
Nguyễn Thị Hồng
Nhi
1997
Tân Dinh
01643-946-445

67
Maria
Kiều Nguyễn Yến
Nhi

Cây Rỏi

68
Têrêxa
Đậu Cao Hoàng
Nhi
2000
Tuy Hòa
0573-825-451

69
Agata
Võ Quỳnh
Như
2002
Phú Hữu


70
Maria
Nguyễn Thị Trúc
Như

Tuy Hòa


71
Maria
Phan Nguyễn Cẩm
Nhung
1999
Tân Quán
01683-418-874

72
Anê
Nguyễn Thị
Nữ
2001
Châu Me
01656979653
73
Anê
Nguyễn Hạnh
Nữ
2001
Vườn Vông
0964081280

74
Phaolo
 Trần Vĩnh
Phú
2003
Vườn Vông
0902857188

75
Lucia
Trương Thị Diễm
Phúc
2001
Cây Rỏi
(01657-714-876)

76
Anê
Võ Thị
Phương
1994
Mằng Lăng
01662-873-298
77
Anna
Nguyễn Thị Lan
Phương
1999
Trường Cửu


78
Maria
Huỳnh Thị Lan
Phương
1999
Châu Me
(01688-313-927)

79
Gioakim
Nguyễn Minh
Quân

Ngọc ThạnhIsave
Phạm Thị Kim
Quanh
1999
Mằng Lăng
01697-549-400

80
Anna
Lê Thị Như
Quỳnh
1994
Sông Cầu


81
Maria
Nguyễn Thị Như
Quỳnh
1996
Châu Ổ


82
Maria
Nguyễn Thị Như
Quỳnh
1999
Chợ Mới
(0973-177-839)

83
Maria
Huỳnh Thị Diễm
Quỳnh
1999
Cây Rỏi


84
Matta
Võ Trịnh Như
Quỳnh
2001
Phú Hòa


85
Anna
Trần Phương
Sanh
1996
Vườn Vông
01675-711-734
86
Anê
Nguyễn Thị
Son
1994
Phú Hòa
01632-838-533

87
Anrê
Võ Thành Hoàng
Sơn
2001
Bàu Gốc
(01202-328-051)
88
Gioankim
Nguyễn Đức
Tài
2000
Vườn Vông


89
Giuse
Mai Đức
Tây

Ghềnh Ráng
01694-935-062
90
Phero
Phạm Đình Phi
Thái
1999
Tân Quán


91
Phanxica
Nguyễn Thị Hồng
Thắm
1994
Tân Dinh
0985-401-670
92
Anê
Nguyễn Thị Kim
Thạnh
1996
Phú Hòa
01678-515-761

93
Maria
Huỳnh Thị Dạ
Thảo
1999
Châu Me


94
Phanxica
Nguyễn Thị Ngọc
Thảo
1993
Bầu Gốc
0164.2492080
95
Isave
Nguyễn Bảo
Thi
1997
Trường Cửu
01642-709-755
96
Maria
Nguyễn Thị Mỹ
Thơ
2002
Vườn Vông


97
Maria
Đoàn Thị Ái
Thoa
2003
Cây Rỏi


98
Maria
Nguyễn Thị Minh
Thư
2001
Cù Lâm
01665150396

99
Maria
Lê Minh
Thư
2001
Trường Cửu
01677794819

100
Anê
Dương Trần Thương
Thương
1996
Châu Ổ
01657-538-406
101
Luxia
Huỳnh Thị Kim
Thương
2001
Cây Rỏi
(01698-459-512)

102
Anna
Hồ Thị Thúy
Thy
2000
Cây Rỏi


103
Maria
Nguyễn Huỳnh Yến
Tiên

Phú Hữu


104
Anna
Nguyễn Thị Thanh
Trà
2003
Ngọc Thạnh
0962056177
105
Teresa
Thái Thị Mỹ
Trà
2002
Cây Rỏi


106
Maria
Võ Thị Kim
Trâm
2000
Chợ Mới


107
Maria
Nguyễn Ngọc Nhã
Trân
2002
Kim Châu


108
Maria
Nguyễn Thị Huyền
Trang
2003
Tuy Hòa
0573-825-451

109
Matta
Trần Thị Huyền
Trang
2000
Cây Rỏi
01644-811-588

110
Antôn
Nguyễn Quang
Trường
1995
Châu Me
01685-428-173

111
Matta
Võ Thị Thu
Uyên
1999
Phú Hòa
(01224-478-677)
112
Đôminicô
Nguyễn Đình
Văn
1998
Gò Thị
01629-286-263

113
Catarina
Cao Thị Tường
Vi
2000
Mằng Lăng
01698.728085
114
Matta
Nguyễn Thị Thúy
Vi

Phú Hữu


115
Têrêxa
Nguyễn Thị Kim Khánh
Vi
2000
Tuy Hòa
0573825451

116
Giuse
Nguyễn Mậu Linh
1996
Kỳ Tân
01656-786-264
117
Tôma
Nguyễn Hoàng Anh
1999
Xuân Quang
01654175437
118
Maria
Thái Hoàng Thảo
Vy

Xuân Quang


119
Têrêxa
Trần Nguyễn Vy
Xuyên
2003
Cây Rỏi


120
Maria
Phan Thị Thu
Ý
2000
Bàu Gốc
(0984-958-542)

121
Anna
Thái Thị Diễm
Yến
2002
Cây Rỏi
(0566-551-929)

122
Matta
Võ Thị Kim
Yến
2001
Phú Hòa
(01224-478-677)
Đăng nhận xét

0 Nhận xét