Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Ánh Sáng Chúa Ban

* Maria Nguyễn Thị Thúy Hồng (Gx.Ngọc Thạnh)

Chúa ban cho ánh sáng
Ta vững tin bước đi
Dù đau khổ có khi
Bên Chúa ta sợ gì

Ánh sáng của Chúa ban
Sáng hơn mọi ánh sáng
Dù chặng đường nguy nan
Ánh sáng luôn dìu bước

Chúa ban cho ánh sáng
Giúp ta vững đức tin
Hướng bước tới thiên đình
Mọi ngày đều gặp Chúa.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét