Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Sám Hối

 * Matta Nguyễn Thị Ái My (Gx.Phú Hoà)Con đây quỳ trước nhan Ngài
Để con sám hối tội bài con mang
Để con nhận biết vô vàn
Tình thương của Chúa đầy tràn hồng ân
Để con nhận biết sai lầm
Mà quay về Chúa Hài Đồng Giêsu
Biết đâu nghe Chúa tỉnh tu
Một phần nào đó giúp cho nhà Người
Tình yêu Thiên Chúa cao vời

Tha người tội lỗi muôn đời không quên.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét