Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Phó Thác

* Maria Lê Minh Ngọc (Gx.Xuân Quang)

Khi màn đêm còn đang say giấc mộng
Đấng ơn trên đem ta đến với đời
Mang hình hài một sinh linh bé bỏng
Lớn lên dần theo những tiếng ru hời.

Chúa dạy ta bao điều hay lẽ phải
Sống ở đời là phải biết thương nhau
Màu trắng bạc trên tóc người từng trải
Và máu của bao kẻ chịu đớn đau.

Chúa tỏ mình để cho ta biết đến
Nhưng vẫn còn nhiều người chưa biết Ngài
Chúa mong ta thắp ngọn lửa yêu mến
Khắp nơi nơi, người người tạ ơn Ngài.

Siêng việc mình, ta chu toàn bổn phận
Rồi ra đi rao giảng về nước trời
Sống là cho, đâu phải chỉ là nhận

Chúa tin ta, chọn ta làm men đời.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét