Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Trời Cao Sương Đổ

Suối Ngàn
Thiên Chúa sai sứ thần tin báo
Mẹ một lòng khiêm hạ xin vâng
Cung lòng trinh nữ hiến dâng
Ngôi Hai nhập thể, xác phàm trần gian.
Đầy ơn phúc hơn mọi người nữ
Cưu mang Ngôi cực báu huy hoàng
Niềm tin Mẹ đã sẵn sàng
Xin vâng Thánh ý, muôn ngàn hồng ân
 
Lòng hoan hỷ ơn trên chín tháng
Dạ vui mừng nở nhụy khai hoa
Niềm vui cất tiếng vỡ òa
Ca vang trời đất tiếng loa Thiên Thần.
 
Một hài nhi co ro máng cỏ
Tạm căn lều vách đá hoang sơ
Gần xa nô nức kính thờ
Ngôi Hai giáng thế đơn sơ nghèo hèn
 
Không trung rực rỡ cất tiếng vang
Mừng vui sinh hạ đấng cao sang
Đêm đông lạnh giá lan tràn
Trời cao cất tiếng bình an huy hoàng
 
Hôm nay giao ước đã vẹn toàn
Ngôi sao rạng chiếu cõi bình yên
Tình thương đến khắp mọi miền
Đất trời tín nghĩa giao duyên ân tình
 
Bỏ ngai vàng đến muôn dân nước
Gánh tội trần cứu giúp nguy nan
Chúng con khỏi kiếp lầm than
Ngày sau vinh hiển, từ nan tội trần.
 
Trời cao đã bao đêm sương đổ
Ơn phúc lành muôn thuở tụng ca
Sao trời lấp lánh gần xa
Hòa theo khúc hát ngân nga đêm này.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét