Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Hành Hương Sáu Giáo Phận Thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội

Cát Đen
28/5-3/6/2017 Anh em trong trong Ban văn hóa và giáo dục của Giáo phận Qui Nhơn hành hương 6 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội thật ý nghĩa. Anh em gặt được những kết quả nhất định những nơi mình đến và những người mình gặp gỡ. Đặc biệt khi giao lưu với các anh chị em trong giới cầm bút mới biết mọi người cùng có chung một suy nghĩ, một khao khát: bảo tồn và phát triển Tiếng Việt và dùng ngôn ngữ nghệ thuật chuyển tải lời Chúa vào môi trường mình đang sống. Đây cũng là điều được Quý Đức Cha ủng hộ và khuyến khích.
Xin Thiên Chúa chúc lành và hoàn tất việc tốt đẹp mà Ngài đã khởi sự nơi mỗi chúng ta. A men


Đăng nhận xét

0 Nhận xét