Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Ơn Chúa An Bài

Suối Ngàn

Em như ngọc quí sáng ngời
Mẹ cha cộng tác, ơn trời tạo ra.
Khuôn vàng thước ngọc bao la
Nhờ ơn giáo dưỡng mẹ cha tháng ngày.

Lặng thầm sớm tối hăng say
Nâng niu tràng chuỗi trên tay nguyện cầu
Nến hồng thắp sáng đêm thâu
Đời con như ánh đèn chầu thiên thu.

Ngôi Cực Thánh! Chúa nhân từ
Thi ân giáng phúc đầy dư ngập tràn!
Phận hèn chẳng đáng thương ban
Con luôn được ngắm Tôn Nhan rạng ngời.

Xin người chớ lỡ buông lơi
Dù mang tì vết trong đời nhạt phai
Nhờ ơn Chúa đã an bài
Nên viên ngọc sáng công mài ngàn xưa.

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét