Banner top

Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Lời Tạ ƠnHẠNH PHÚC CỦA CON

Đưa tay với giữa khoảng không
Lời mến đầy lòng mắt sáng bừng vui
Nhìn đâu cũng thấy hoa cười
Nghe đâu cũng thấy muôn lời hoan ca

Con về trọn với tình Cha
Tim say ngây ngất chan hòa thánh ân.

Kỷ niệm Khóa Linh Thao
Quy Hòa 5.8.2017


LỜI TẠ ƠN

Bao nay Cha vẫn đứng đây
Dõi theo từng bước, giang tay đợi chờ
Đời con xa lạc bến bờ
Trách thân tủi phận bơ vơ lạc loài
Trong tim vẫn tiếng gọi mời
Mà con nghi hoặc để Lời héo khô
Đường đời giông bão dạt xô
Tội chồng lên tội hững hờ tin yêu
Vẫn Cha mong mỏi sớm chiều
Vẫn con mê mải tìm điều chóng qua

Nhưng tình Cha quá hải hà
Giữ gìn con giữa phong ba sóng đào
Vớt con từ đáy vực sâu
Ủi an những lúc tủi sầu đắng cay
Gọi con đứng dậy từ đây
Bắt đầu lại với bàn tay tinh tuyền
Quên đi nhơ nhuốc tội khiên
Con quay về với nhân hiền tình Cha

Thì xin từ phút giao hòa
Cho con ở mãi trong nhà Cha yêu!

13.8.2017


LỜI THA THIẾT

Lạy Chúa
Đã có lúc niềm tin con đổ nát
Trên bùn nhơ lỗi tội phận người
Đưa tay chạm Ngài cho con được sạch
Lời tạ ơn con biết nói sao vơi
Lời tạ ơn con hát mãi không nguôi
Thì lạy Chúa, này con đây hỡi Chúa
Dẫn con theo dù Thánh Giá nặng vai
Dẫn con theo dù phải trắng đôi tay
Bởi có Chúa con còn cần chi nữa
Xin Chúa hãy dùng con như khí cụ
Của bình an và nhân ái công minh
Dẫn anh em về nước Chúa hiển vinh
Mỗi ngày mới dạy con thêm trung tín
Vững cậy trông đơn sơ phó thác
Và, lạy Chúa, hãy giúp con luôn biết
Vâng thánh ý thực hành lời tha thiết
Yêu anh em như Chúa đã yêu con.

2017831


Tác giả: Nguyễn Thị Thắm

Đăng nhận xét

0 Nhận xét