Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Hàn Ngọc Linh Thi

Đình Chẩn (Phát Diệm)

ThanH Khí đàn tơ nhạc hội Tiên,

HoÀ cung đường hạ ngớp châu Duyên.

CheN phong Mật Đắng hồn tha thiết,

NạM ngọc Hương Thơm Trí phỉ nguyền.

TòA nguyệt tựa tâm đầy thánh sủng,

LộC Xuân như Ý ắp trinh nguyên.

TuyệT thần thi, ngút trời Tin Mến,

ThỬ thách vượt qua tới phúc huyền.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét